Marek Picha, Ph.D.

born in 1977, near-sighted husband, gloomy father of brilliant kids Štěpán & Hana, bald citizen of Brno, rigid philosophy teacher; devotee of bridge, romantic comedies, black humour, vineyard, baked beans, and legal painkillers

 

 

 

Education

[2004] Faculty of Arts, Masaryk University, Brno: Ph.D. in philosophy (dissertation: Missing Qualia: The Structural Analysis)

[2001] Faculty of Arts, Masaryk University, Brno: M.A. in philosophy (final work: Strong Artificial Intelligence), minor in aesthetics (final work: Durdík's aesthetics of language)

Publications

Nekorigovatelnost a privilegovaný přístup. In Struny mysli. Ostrava : Montanex 2009.

Břemeno věřících. Pro-Fil 2/2008 - reakce na námitky

Argumentační mapa Čínského pokoje. In Sborník z konference KOGNICE 2006. Praha : Psychologický ústav AV ČR, 2007.

Základy odborného výzkumu. In Cesty k vědě: jak správně myslet a psát. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2007.

Zombie. In Základní pojmy filosofie jazyka a mysli. Nymburk 2007 : O.P.S. Nymburk, 2007.

Analýza myšlenkových experimentů. In Vyučovanie filozofie: problémy, inovácie, diskusie v rámci krajín V4. Bratislava : Komenského univerzita Bratislava, 2006.

Chybějící qualia: strukturní analýza. Brno : Masarykova univerzita, 2005.

Squeezing Searle. Filosofický časopis, Praha : Filosofický ústav AV ČR, 52/2004, 5, od s. 721-734.

Funkcionalismus, zombie a absence mentalistického slovníku. Filozofický časopis, Praha : ČSAV, 49/2001, 5, od s. 857-864.

 

Reviews

Richard Rorty: Pragmatismus mezi jazykem a zkušeností (Šíp)

Teorie ničeho (Barrow)

Príbehy o hľadaní mysle (Višňovský, Popper, Plichtová eds.)