Vedení diplomových prací

Někteří odvážnější studenti mají čas od času zájem, abych vedl jejich diplomovou práci. Pokud snad o něčem takovém uvažujete, přečtěte si prosím následující informace:

◊ Během každého semestru jsem schopen plnohodnotně vést nanejvýš tři bakalářské a dvě magisterské práce. Pokud víte, že budete chtít u mne něco psát, dejte mi vědět s dostatečným předstihem, jinak se totiž může stát, že kapacita už bude naplněna. Stalo se to, tak pozor.

◊ Máte-li zájem o nějaké nevypsané téma (vím, poslední dobou jsem to s tím vypisováním trochu zanedbával), pošlete mi textový soubor, ve kterém bude:

  • pracovní název práce
  • vaše teze, tj. to, co se práci pokusíte obhájit - vyvrátit - rozložit - parafrázovat (pouze pro bakalářské práce) - srovnat - apod.
  • seznam dostupné pracovní literatury, zatím stačí 4 položky
  • stručný časový plán, tj. kdy chcete mít hotovou hlavní část a kdy chcete mít hotovou celou práci 

◊ Pokud to bude přijatelné, v dalším kroku se spolu domluvíme na zadání práce. Teze zachycuje buď cíl nebo způsob práce, doplníme ji tedy spolu o nějakou tu uvozovací větu a seznam literatury; oficiální zadání diplomové práce poté vložím do ISu. Toto zadání je základní kostrou vaší práce a vzhledem k tomuto zadání bude vaše práce i posuzována. Během psaní práce se může ukázat, že vytyčené cíle nejsou dosažitelné - to je samozřejmě problém, ale většinou jde zadání po dohodě změnit. Dělám to ale jen velmi nerad, protože to znamená, že jsme oba někde předtím něco špatně odhadli.

◊ Na vypracování textu si nechte zhruba tři měsíce. K práci byste už měli mít něco načteno předem.

◊ Zapište se do kurzu Seminář k bakalářské diplomové práci, respektive do kurzu Seminář k magisterské diplomové práci I. Chcete-li tento semestr práci i obhajovat, zapište se i do kurzu Bakalářská/magisterská diplomová práce.

◊ Náš další kontakt bude především elektronický. Vždy, když budete mít něco hotového, pošlete mi to emailem. Neposílejte najednou méně než 7 stran a více než 12 stran. Na přečtení a  komentování tohoto rozsahu by mi měl stačit týden. Pokud mám ale pocit, že nás netlačí čas, mívám tendenci to odkládat - tudíž, je-li to třeba, urgujte.

◊ Text vám vrátím s poznámkami. Obecně platí, že pokud moje komentáře do svého textu zapracujete, není třeba mi to posílat ještě jednou ke kontrole. V ideálním případě bych tak měl vaši práci dohromady přečíst jedenkrát, celou a velmi podrobně. Moje komentáře většinou vypadají nějak následovně: nejasné - přeformulujte - proč? - nenavazuje - příliš lakonické, takto lze napadnout - chybí x - zbytečné - šlo by nějak ilustrovat? - kde se to tu vzalo? - nedává dobrý smysl.

◊ Text posílejte ve formátu .rtf, bez pravopisných chyb, zarovnaný do bloku, jednotlivé odstavce oddělte prázdnými řádky. Celý text pište v 1. osobě, tedy ukáži, zkoumám, provedl jsem, atd.

◊ Zápočet za odpovídající diplomový seminář dostanete až v okamžiku, kdy budu mít k dispozici váš text v relativně ucelené podobě (tj. například bez konečné jazykové korektury, bibliografických údajů, neformátovaný, bez úvodu a závěru, bez zapracování minoritních připomínek apod.). Zápočet za práci jako takovou obdržíte až po předání dvou výtisků práce.

◊ Dokončenou práci nechte vyvázat, podepište ji a přineste ve dvou exemplářích. Studijní oddělení vám za pár dní v ISu zpřístupní archiv práce, ten naplňte potřebnými údaji. Udělejte to co nejdříve a sub specie aeternitatis nepodceňujte anotaci.

◊ A proč to všechno? Jako vedoucí práce nesu za váš text zodpovědnost. V okamžiku, kdy ho předložíme oponentovi a komisi, vystavujeme se hodnocení oba. Na druhou stranu vám mohu zaručit, že pokud splníte podmínky naší spolupráce, vaše práce bude vysoce hodnocena. 

Reference:

  • Jan Votava: René Descartes a základy poznání
  • Jiří Jirovský: Leibnizova filosofie mysli